maanantai 17. helmikuuta 2014

Väki vähenee...

( Tammikuu 2013)


Uutiset virtaavat nykyään niin nopeina ja runsaina, ettei aina ehdi pysähtyä pohtimaan niiden laajempia yhteyksiä.  Muutama uutinen alkoi kuitenkin vähitellen muodostaa suurta kokonaiskuvaa meneillään olevasta muutoksesta.  Ensin tulivat tiedot syntyvyyden lievän kasvutrendin katkeamisesta. Sitten samaan asiaan liittyen tieto synnyttäjien keski-iän siirtymisestä jo selvästi yli 30 vuoteen. Ja tuorein tieto kertoo sitten suomalaisten nuorten miesten siemennesteen laadun merkittävästä heikkenemisestä.

Yhdysvalloissa valmistui viime vuonna tutkimus siitä, miten kautta maailman perheen merkitys on vähenemässä. Perheet pienenevät ja yksin eläjiä on yhä enemmän.  Lapsettomien avioparien määrä lisääntyy niin ikään, usein aktiivisena valintana. Yksin elämisen ja lapsettoman parisuhteen valitsemisen syitä on paljon.  Korkeat asuntojen hinnat ovat niistä yksi. Yksiössä tai kaksiossa ei enää nykyään haluta asua lapsiperheenä. Suurempaa kohtuuhintaista asuntoa puolestaan on etsittävä kauempaa keskustoista. Muutto merkitsee vanhojen ystävyyssuhteitten katkaisemista ja usein luopumista myös osasta palveluita.

Suomessa tämä ilmiö näkyy selvimmin vasta pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa. Keski-Pohjanmaalla perhe on vielä voimissaan ja syntyvyys maan korkeinta tasoa.  Yksi pieni maakunta tai edes koko laaja Pohjanmaa ei kuitenkaan voi valtakunnallista trendiä muuttaa.  Elämme nopeasti vanhenevassa yhteiskunnassa.  Väestötieteilijät varoittavat jo siitä, että runsaan miespolven kuluttua on useita maita, joissa on enemmän yli 80-vuotiaita kuin alle 15-vuotiaita.  Koko maailman tasollakin on 60 vuotta täyttäneitä enemmän kuin alle 14 vuotiaita.

Tähän voisi tietysti kyynisesti todeta, että näinhän ratkeaa ennen niin pelätty maailman liikakansoittuminen.  Ja miksei, saattaa se ratketakin. Mutta ennen sitä ovat näkymät pelottavia. Syntyvyyden laskiessa ja ikääntyvien eläessä entistä pitempään tulee huoltosuhteesta kestämätön. Maahanmuuton lisäämisellä voidaan asiaa hoitaa väliaikaisesti, mutta myös maahanmuuttajat vanhenevat ja heidän jälkeläisiään on yhä vähemmän.  Uskonnon vaikutus  syntyvyyteen vähenee tutkimusten mukaan. Aemmin mailitsemani amerikkalaistutkimuksen mukaan joissakin Lähi-idän maissa syntyvyys on jo alempi kuin rikkaissa länsimaissa.

Perheen merkityksen väheneminen johtuu useista seikoista, joista monet ovat sinänsä myönteisiä. Naisten aseman vahvistuminen ja työssäkäynnin lisääntyminen on yksi tekijä.  Kohonnut yleinen elintaso vaikuttaa myös perheitä pienentävästi. Viiden hengen autoon ei mahdu nelilapsista perhettä... Kaupungistumisen voi halutessaan nähdä myös myönteisenä tekijänä, mutta jo edellä mainittu suurten asuntojen kalleus on sen seurausta.

Muutos on hidasta, mutta selkeää. Tällä hetkellä vaikuttaa valitettavan selkeästi siltä, että asian korjaamiseksi ei tehdä mitään. Enkä osaa minäkään antaa oikeita neuvoja siihen, millä nostamme perheen asemaa, tuemme  ja helpotamme lasten kasvatusta ja  saamme nuoret perustamaan perheitä nykyistä varhemmin.  Hedelmällisyyttä heikentäviin tekijöihinkin pitäisi puuttua  Tämä kaikki tilanteessa, jossa asuminen ja eläminen entisestään kallistuu, jossa etuuksia on pakko leikata koska rahat ovat vähissä ja lainaaminen jo tiensä päässä.  Toivottavasti ratkaisu on kuitenkin joku muu kuin eläkeiän hilaaminen 80 vuoteen.


Risto Pohjanpalo  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti